ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 26
Numer:
Suplement: 12

Data wydania: 1999

- 128 strony: 125
Immunocytochemiczna lokalizacja histaminy w jajowodzie ptaków
- 138 strony: 129
Molekularne podstawy owulacji
- 146 strony: 139
Steroidogeneza w jajniku w fazie wzrostowej cyklu
- 154 strony: 147
Indukcja jajeczkowania
- 160 strony: 155
Postępy w antykoncepcji u psów i kotów
- 166 strony: 161
Rola białka StAR w regulacji steroidogenezy
- 172 strony: 167
Swoista ekspresja genów szoku termicznego (hsp) w procesie spermatogenezy
- 180 strony: 173
Mechanizmy regulujące dojrzewanie plemników w najądrzu
- 188 strony: 181
Receptory androgenowe w gonadzie męskiej
Suplement: 13

Data wydania: 1999

strony: 127
Przemiany chromosomowe towarzyszące różnicowaniu komórek roślinnych

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki