ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 26
Numer:
Suplement: 12

Data wydania: 1999

- 128 strony: 125

Immunocytochemiczna lokalizacja histaminy w jajowodzie ptaków

- 138 strony: 129

Molekularne podstawy owulacji

- 146 strony: 139

Steroidogeneza w jajniku w fazie wzrostowej cyklu

- 154 strony: 147

Indukcja jajeczkowania

- 160 strony: 155

Postępy w antykoncepcji u psów i kotów

- 166 strony: 161

Rola białka StAR w regulacji steroidogenezy

- 172 strony: 167

Swoista ekspresja genów szoku termicznego (hsp) w procesie spermatogenezy

- 180 strony: 173

Mechanizmy regulujące dojrzewanie plemników w najądrzu

- 188 strony: 181

Receptory androgenowe w gonadzie męskiej

Suplement: 13

Data wydania: 1999

strony: 127

Przemiany chromosomowe towarzyszące różnicowaniu komórek roślinnych

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki