ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 26
Numer:
Suplement: 12

Data wydania: 1999

- 192 strony: 189
Funkcja komórek ziarnistych wzgórka jajonośnego
- 196 strony: 193
Receptory hormonów steroidowych w jajniku świni
- 202 strony: 197
Wrażliwość pęcherzyków jajnikowych nornicy rudej na różne hormony - Zależność od fazy wzrostu i fotoperiodu
- 206 strony: 203
Udział histaminy w czynności jajnika ptaków
- 212 strony: 207
Wpływ hormonu wzrostu na steroidogenezę komórek jajnikowych
- 224 strony: 213
Rola głównego kompleksu zgodności tkankowej w rozrodzie
strony: 225
Mechanizmy lokalnej regulacji spermatogenezy w aspekcie biologii komórkowej

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki