ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 26
Numer:
Suplement: 12

Data wydania: 1999

- 192 strony: 189

Funkcja komórek ziarnistych wzgórka jajonośnego

- 196 strony: 193

Receptory hormonów steroidowych w jajniku świni

- 202 strony: 197

Wrażliwość pęcherzyków jajnikowych nornicy rudej na różne hormony - Zależność od fazy wzrostu i...

- 206 strony: 203

Udział histaminy w czynności jajnika ptaków

- 212 strony: 207

Wpływ hormonu wzrostu na steroidogenezę komórek jajnikowych

- 224 strony: 213

Rola głównego kompleksu zgodności tkankowej w rozrodzie

strony: 225

Mechanizmy lokalnej regulacji spermatogenezy w aspekcie biologii komórkowej

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki