ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 26
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 1999

- 32 strony: 3

Receptory etylenu, cytokinin i brasinosteroidów transmembranowymi kinazami białkowymi?

- 44 strony: 33

Regulacja ruchu rzęsek i wici w komórkach eukariotycznych przez wapń i cykliczne nukleotydy.

- 58 strony: 45

Jak powstaje przedziałowość neuronu, czyli o transporcie wewnątrzkomórkowym.

- 82 strony: 59

Przekazywanie sygnału fagocytarnego: od agregacji receptorów do przebudowy cytoszkieletu

- 100 strony: 83

Mechanizmy determinacji płci u roślin.

- 118 strony: 101

p21WAF1/CIP1: Rola w fizjologii komórki w rozrostach nowotworowych.

- 134 strony: 119

Pochodzenie komórek B cd5 dodatnich.

- 158 strony: 135

Komórki macierzyste wątroby i trzustki u zwierząt i człowieka. Część I

- 180 strony: 159

Komórki macierzyste wątroby i trzustki u zwierząt i człowieka. Część II

- 218 strony: 181

Rola niektórych receptorów i szlaków transdukcji sygnału w preaktywacji neutrofila przez TNF-a

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki