ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 26
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 1999

- 426 strony: 387
Rola białek GLUT w transporcie glukozy do komórek ssaków. II.Działanie insuliny na aktywność Glut 1 i Glut...
- 440 strony: 427
Rola komórki tucznej w organizmie człowieka.
- 446 strony: 441
Budowa i funkcja receptora folitropiny.
Tom: 27
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2000

- 184 strony: 155
Szlak transdukcji sygnału auksynowego z miejsca percepcji fitohormonu do miejsca gdzie następuje odpowiedź...
- 196 strony: 185
W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat genomu mitochondrialnego żyta (Secale cereale L.)....
- 228 strony: 213
Cytokiny pełnią ważną funkcję w kontroli kluczowych procesów życiowych organizmu, decydując o proliferacji...
- 246 strony: 229
Znajomość markerów limfocytów a także poszczególnych subpopulacji limfocytów różnych gatunków zwierząt...
- 260 strony: 247
Śródbłonek naczyniowy jest strukturą odgrywającą krytyczną rolę w procesie krążenia i krzepnięcia krwi, w...
- 272 strony: 261
Kohezja chromatyd siostrzanych jest niezbędna do zachowania dokładnej segregacji chromosomów w cyklu...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki