ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 26
Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 1999

- 460 strony: 447

Zespół Kartagenera jako zespół nieruchomych rzęsek - przegląd wiadomości

- 480 strony: 461

Rola systemu c-Kit/SCF w regulacji procesu spermatogenezy ssaków.

- 510 strony: 495

Oddziaływania jonów Zn2+ w zwierzęcych komórkach niepobudliwych.

- 526 strony: 511

brak

- 542 strony: 527

Aktywność fizjologiczno-biochemiczna poliamin w adaptacji roślin do stresów.

- 582 strony: 565

Endogenne białka przeciwdziałające apoptozie.

- 596 strony: 583

brak

- 614 strony: 597

Bariera krew-mózg.

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki