ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 29
Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2002

- 448 strony: 435
W naturalnym środowisku bakterie często narażone są na warunki stresowe związane ze zmianami takich...
- 464 strony: 449
E-NTPDazy (Ecto-Nucleoside Triphosphate Diphosphohydrolase family, E-fosfohydrolazy ATP), nazywane...
- 488 strony: 465
Strategia dotycząca modyfikacji komórek genami dla cytokin jest intensywnie rozwijającym się kierunkiem...
- 504 strony: 489
Rodzina białek transkrypcyjnych Rel/ NFkB /IkB pełni ważną rolę w regulacji szeregu procesów związanych z...
- 532 strony: 505
W pracy przedstawiono współczesne poglądy na temat podstawowych etapów rozwoju naczyń wieńcowych u zwierząt...
Tom: 30
Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2003

- 418 strony: 405
TNF-a stanowi kluczowe ogniwo w fizjologicznych i patologicznych mechanizmach regulujących przemiany...
- 432 strony: 419
Zespół Alagille’a (AGS), choroba dziedzicząca się w sposób autosomalny dominujący, występuje z częstością 1...
- 446 strony: 433
W artykule przedstawiono interakcje pomiędzy endosymbiotycznymi rizobiami a ich roślinnymi gospodarzami...
- 460 strony: 447
Kwas jasmonowy (JA) i jego ester metylowy (JA-Me) są najbardziej znanymi przedstawicielami nowej grupy...
- 482 strony: 461
W artykule przedstawiono mechanizm działania estrogenów i ich znaczenie dla prawidłowego rozrodu samca. W...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki