ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 26
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 1999

- 426 strony: 387
Rola białek GLUT w transporcie glukozy do komórek ssaków. II.Działanie insuliny na aktywność Glut 1 i Glut...
- 440 strony: 427
Rola komórki tucznej w organizmie człowieka.
- 446 strony: 441
Budowa i funkcja receptora folitropiny.
Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 1999

- 460 strony: 447
Zespół Kartagenera jako zespół nieruchomych rzęsek - przegląd wiadomości
- 480 strony: 461
Rola systemu c-Kit/SCF w regulacji procesu spermatogenezy ssaków.
- 510 strony: 495
Oddziaływania jonów Zn2+ w zwierzęcych komórkach niepobudliwych.
- 526 strony: 511
brak
- 542 strony: 527
Aktywność fizjologiczno-biochemiczna poliamin w adaptacji roślin do stresów.

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki