ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Rola komórek gwiaździstych (perisinusoidalnych) w regulacji funkcji wątroby. I. Morfologia i właściwości komórek gwiaździstych in situ oraz w hodowli komórkowej.

Komórki gwiaździste wątroby (synonimy: lipocyty, komórki perisinusoidalne wątroby, komórki gromadzące lipidy, komórki Ito) znajdują się w przestrzeni okołozatokowej (Dissego), a ich podstawową cechę morfologiczną stanowi obecność licznych wakuoli lipidowych (zajmujących ok. 20% objętości komórki) oraz długich wypustek oplatających często ścianę zatoki wątrobowej. W normalnych warunkach komórki gwiaździste zawierają 70-80% zasobów witaminy A w organizmie odgrywając kluczową rolę w metabolizmie tego związku.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki