ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Rola prolaktyny w układzie płciowym męskim

Prolaktyna (PRL), białkowy hormon o ciężarze około 23kD, jest syntetyzowana głównie w komórkach przysadki mózgowej, ale również i inne komórki organizmu mogą produkować ten hormon. Przysadkowe laktotrofy wykazują morfologiczną i funkcjonalną heterogenność w zależności od płci, a syntetyzowana PRL ulega wielu potranslacyjnym modyfikacjom. PRL i jej molekularne warianty mogą wpływać na różne procesy biologiczne, a wydzielanie tego hormonu jest regulowane przez różnorodne czynniki stymulujące i hamujące.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki