ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
W pracy przedstawiono sposób infekcji wirusem HIV-1 i rolę glikoproteiny 120 (gp120) w tym procesie. Białko gp120 jest odpowiedzialne za szereg zjawisk wywołanych zakażeniem HIV-1. Przeciwko epitopom gp120 rozwijają się odpowiedzi humoralna i komórkowa. Jednakże, z powodu wysokiego stopnia zmienności tego białka, wywołanego mutacjami, w trakcie trwania infekcji odpowiedzi testają się nieefektywne. Ponadto, białko gp120, jak wynika z rezultatów licznych badań, powoduje zmniejszenie liczby limfocytów T CD4+ krwi obwodowej, zarówno zakażonych, jak i niezakażonych. Przyczynia się do tego poprzez wywołanie i udział w zjawiskach, takich jak: zahamowanie ekspresji receptora CD4 na powierzchni zakażonego limfocytu, tworzenie zespólni, cytotoksyczność komórkowa zależna od przeciwciał i apoptoza.W połączeniu z innymi czynnikami, procesy te przyczyniają się do rozwinięcia się pełnoobjawowego zespołu nabytego niedoboru odporności (AIDS).
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki