ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 32
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2005

- 280 strony: 273

Wprowadzenie nowoczesnych metod leczenia chorych na MM wiąże się z koniecznością poszukiwania lepszych...

- 291 strony: 281

Wprowadzenie nowoczesnych metod leczenia chorych na MM wiąże się z koniecznością poszukiwania lepszych...

- 325 strony: 311

Wszystkie organizmy żywe narażone są na działanie reaktywnych form tlenu (RFT), takich jak: nadtlenek...

- 341 strony: 327

Śmierć komórek, ich proliferacja są procesami fizjologicznymi, które zachodzą w każdym organizmie....

- 357 strony: 343

Synukleiny, są rodziną małych (15–20 kDa), rozpuszczalnych, wysoce konserwatywnych białek, które obficie...

- 373 strony: 359

Molekularny mechanizm apoptozy zależy od obecności w komórce określonych czynników apoptotycznych,...

- 390 strony: 375

Krew pępowinowa jest alternatywnym źródłem krwiotwórczych komórek macierzystych (KKM), w stosunku do...

Tom: 33
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2006

- 196 strony: 183

Zespół Retta (RTT) jest chorobą zaburzającą rozwój układu nerwowego, o charakterze dominującym,...

- 211 strony: 197

Stężenie jonów wodorowych jest wielokrotnie wyższe na zewnątrz komórki niż w jej wnętrzu. Ta różnica...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki