ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
W pracy omawiane są wybrane modele mysie ze znokautowanymi genami, użyte w badaniach nad układem nerwowym. Niejednolite tło genetyczne zwierząt, udział genotypu myszy szczepu 129 ? głównego źródła embrionalnych komórek macierzystych, defekty rozwojowe, plejotropia i efekty kompensacyjne, to tylko niektóre z przyczyn utrudniających interpretację wyników uzyskanych na tym modelu. Stosowanie specyficznych czasowo i przestrzennie ?nokautów drugiej generacji?, wprowadzenie transgenów odwracających efekt usunięcia genu, blokowanie genów antysensowym mRNA bądź przez mutacje punktowe pozwala na wyeliminowanie niektórych wątpliwości.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki