ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
<p>Obserwowany w ostatnim czasie postęp jaki dokonuje się w nauce z zakresu biologii komórki i embriologii przyczynił się w sposób znaczący do rozwoju badań nad organizmami haploidalnymi. W środowisku naturalnym haploidalny zestaw chromosomów można zaobserwować w gametach, niektórych komórkach nowotworowych oraz w przypadku komórek somatycznych nielicznych owadów i grzybów. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom inżynierii genomowej, możliwa jest sztuczna produkcja zarodków haploidalnych, z których następnie pozyskiwane są komórki macierzyste. W celu wytworzenia zarodków posiadających tylko genom matczyny lub ojcowski stosuje się takie metody jak gynogeneza, partenogeneza czy androgeneza. Brak drugiego zestawu chromosomów powoduje natychmiastowe ujawnienie się genów recesywnych w fenotypie organizmu. Fakt ten sprawia, że zarodki oraz komórki haploidalne wykorzystuje się w badaniach dotyczących funkcji poszczególnych genów w trakcie rozwoju osobniczego czy procesów nowotworowych. Ponadto haploidalny genom jest znacznie łatwiejszy do zsekwencjonowania co pozwala na bardziej wnikliwe analizy oraz na lepsze zrozumienie procesów ewolucyjnych zachodzących zarówno w zdrowych komórkach jak i w komórkach nowotworowych.</p>

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki