ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
TRAIL (TNF-Related Apoptosis Inducing Ligand) jest nowo odkrytą cytokiną zdolną indukować apoptozę w komórkach nowotworowych i wykazującą niewielką toksyczność wobec komórek nie stransformowanych. TRAIL może indukować apoptozę jako rozpuszczalny trimeryczny ligand lub jako cząsteczka związana na powierzchni komórki efektorowej. TRAIL indukuje proces apoptozy wiążąc się ze swoimi receptorami na powierzchni komórki docelowej (TRAIL-R1 i TRAIL-R2). Trzy inne receptory dla TRAIL (TRAIL-R3, TRAIL-R4 i OPG) są receptorami kotwiczącymi których ligacja nie przewodzi sygnału do apoptozy. Spośród przebadanych linii komórkowych, 60% komórek nowotworowych wykazuje wrażliwość na apoptozę indukowaną TRAIL. Dlatego TRAIL jest zaliczany do grupy obiecujących leków w terapii nowotworów.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki