ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
2
Date of issue: 
Behawioralne, anatomiczne i molekularne badania ostatnich lat przyniosły znaczny postęp w rozumieniu mechanizmów uczenia się i pamięci. Opisano regiony mózgu odpowiedzialne za uczenie się i pamięć, jak również szereg czynników, które mogą modyfikować te procesy. Badania behawioralne wykazały, że poszczególne peptydy angiotensynowe, zwłaszcza angiotensyna II i angiotensyna IV, uczestniczą w procesach uczenia się i pamięci, ale mechanizmy odpowiedzialne za te procesy są niejasne.Badania in vitro wykazały, że ważnym ogniwem sygnalizacji za pośrednictwem receptora AT1 jest wzrost aktywności kinaz MAP, prowadzący do aktywacji czynników transkrypcyjnych i syntezy poszczególnych białek. Prokognitywne działanie angiotensyny IV odnotowane w badaniach behawioralnych zostało potwierdzone przez jej związek z niektórymi neurotransmiterami i neuropeptydami uczestniczącymi w procesach pamięci i metabolizmie glukozy. Praca opisuje udział receptorów angiotensynowych w procesach poznawczych.
Author of the article: 
Download the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki