ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 40
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2013

- 362 strony: 345

Jednym z narzędzi pozwalających na badanie funkcji genów zarówno roślinnych jak i zwierzęcych jest...

Cena:10.00zł
- 380 strony: 363

Powszechna obecność i udział poliamin w procesach podziałów, wzrostu i różnicowania komórek,...

Cena:10.00zł
Tom: 41
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2014

- 208 strony: 173

Cząsteczki mikroRNA biorą udział w potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genów. Są produktami genów...

Cena:10.00zł
- 228 strony: 209

Od czasu odkrycia witaminy C, liczba jej poznanych molekularnych mechanizmów działania stale się...

Cena:10.00zł
- 242 strony: 229

Progesteron jest hormonem niezbędnym w utrzymaniu ciąży u wszystkich gatunków ssaków. W zależności od...

Cena:10.00zł
- 264 strony: 243

Spośród cząsteczek kwasów nukleinowych obecnych w komórce szczególną rolę odgrywają niekodujące RNA. W...

Cena:10.00zł
- 284 strony: 265

Historia badań endocytozy niezależnej od klatryny sięga wczesnych lat dziewięćdziesiątych ubiegłego...

Cena:10.00zł
- 314 strony: 285

Rozwój badań nad czynnością OUN doprowadził do identyfikacji potencjału regeneracyjnego w obrębie tkanki...

Cena:10.00zł
- 330 strony: 315

Peptydy antydrobnoustrojowe są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie i występują zarówno u Procariota,...

Cena:10.00zł
- 346 strony: 331

Podczas somatycznej embriogenezy (SE) w warunkach in vitro, w wyniku wyzwolenia potencjału...

Cena:10.00zł

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki