ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 26
Numer:
Suplement: 13

Data wydania: 1999

- 56 strony: 47

Wybrane aspekty starzenia się komórek gonady męskiej

- 68 strony: 57

Związane ze starzeniem modyfikacje w działaniu hormonów uwarunkowane zmianami na poziomie receptorowym i...

strony: 69

Mechanizmy różnicowania i wzrostu komórek u roślin

strony: 70

Wprowadzenie

- 82 strony: 71

Anizotropia naprężeń w ścianach komórkowych a wpływ auksyny na szybkość wzrostu pędu i korzenia

Suplement: 12

Data wydania: 1999

- 58 strony: 53

Długa historia krótkiego chromosomu - Jak poznawano geny płodności sprzężone z chromosomem Y u ssaków...

- 68 strony: 59

Plazma nasienia a niektóre funkcje biologiczne plemników

- 72 strony: 69

Informacja matczyna w oocytach płazów

- 78 strony: 73

Zapłodnienie i wczesne etapy rozwoju zarodkowego ptaków

- 84 strony: 79

Matczyny RNA - Jego synteza i znaczenie we wczesnym rozwoju zarodkowym ptaka

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki