ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 26
Numer:
Suplement: 13

Data wydania: 1999

- 56 strony: 47
Wybrane aspekty starzenia się komórek gonady męskiej
- 68 strony: 57
Związane ze starzeniem modyfikacje w działaniu hormonów uwarunkowane zmianami na poziomie receptorowym i...
strony: 69
Mechanizmy różnicowania i wzrostu komórek u roślin
strony: 70
Wprowadzenie
- 82 strony: 71
Anizotropia naprężeń w ścianach komórkowych a wpływ auksyny na szybkość wzrostu pędu i korzenia
Suplement: 12

Data wydania: 1999

- 58 strony: 53
Długa historia krótkiego chromosomu - Jak poznawano geny płodności sprzężone z chromosomem Y u ssaków
- 68 strony: 59
Plazma nasienia a niektóre funkcje biologiczne plemników
- 72 strony: 69
Informacja matczyna w oocytach płazów
- 78 strony: 73
Zapłodnienie i wczesne etapy rozwoju zarodkowego ptaków
- 84 strony: 79
Matczyny RNA - Jego synteza i znaczenie we wczesnym rozwoju zarodkowym ptaka

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki