ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Zjawiskami charakterystycznymi dla odporności roślin są tzw. reakcja nadwrażliwości (ang.: Hypersensitive Response, HR), prowadząca do samobójczej śmierci komórek kontaktujących się z patogenem, oraz rozwijająca się często w jej następstwie systemowa odporność nabyta (ang.: Systemic Acquired Resistance, SAR). Zarówno wystąpienie HR, jak i rozwój SAR uwarunkowane są aktywacją transkrypcji genów. Szlaki łączące receptory z ekspresją genów są przedmiotem drugiej części artykułu. Między innymi, omówiono strukturę i funkcje produktów genów R, zapewniających roślinom specyficzną odporność na niektóre szczepy patogenów.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki