ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Komórki aleuronowe izolowane z nasion zbóż oraz uzyskiwane z nich protoplasty są szczególnie użytecznym układem doświadczalnym w badaniach percepcji i transdukcji sygnału giberelinowego. Mimo że dotychczas nie udało się jeszcze zidentyfikować białka receptorowego, to jego lokalizacja na zewnętrznej powierzchni plazmolemy komórek aleuronowych była wielokrotnie potwierdzana. Szlaki transdukcji sygnału giberelinowego funkcjonujące w komórkach aleuronowych obejmują białko G, 1,4,5-trisfosforan inozytolu, Ca2+, kalmodulinę, cGMP, cytozolowe pH, fosforylację białek oraz białka aktywujące i hamujące transkrypcję genów a-amylazy. Poznano i zsekwencjonowano fragmenty promotorów genów a-amylazy oraz zidentyfikowano najważniejsze motywy odpowiedzialne za hormonalną regulację genów. W komórkach aleuronowych jęczmienia udało się zidentyfikować cztery białka regulujące transkrypcję genów a-amylazy (Myb, HRT, ABF1, ABF2) pełniące funkcję czynników trans. Spośród wielu wyselekcjonowanych dotychczas mutantów giberelinowych Arabidopsis thaliana cztery (gai, grs/rga, spy, shi) zostały już przebadane na poziomie molekularnym. Białka GAI, GRS/RGA i SHI pełnią funkcję negatywnych regulatorów w indukowanym przez giberelinę wzroście wydłużeniowym. Produktem genu SPY jest przypuszczalnie transferaza przenosząca resztę N-acetyloglukozoaminy na resztę seryny lub treoniny białka ulegającego modyfikacji.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki