ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
Uszkodzenia DNA ze względu na pochodzenie dzieli się na endogenne, związane z aktywnością endogennych procesów komórkowych, oraz egzogenne. Do procesów komórkowych odpowiedzialnych za zmiany w materiale genetycznym należą przede wszystkim: transport elektronów w łańcuchu oddechowym, reakcje enzymatyczne z udziałem oksydaz i cytochromów, cykle redoks, procesy zapalne. Zainteresowanie czynnikami egzogennymi stale rośnie ze względu na zagrożenie związane z ich występowaniem w środowisku, żywności, możliwością zastosowania w leczeniu nowotworów i innych chorób. Uszkodzenia DNA wpływają na komórkę nie tylko przez mutacje w DNA, ale również mogą modulować przebieg procesów życiowych. Przykładowo czynnik transkrypcyjny TFIID wiąże się do DNA zmodyfikowanego przez zaktywowaną cis-diamminodichloroplatynę, w wyniku czego ulega zahamowaniu synteza mRNA. Poznanie mechanizmów oddziaływania różnych czynników na DNA, a w dalszej kolejności na komórkę umożliwi w przyszłości lepiej zapobiegać niepożądanym skutkom wynikającym z występowania toksycznych substancji w otoczeniu oraz pozwoli na udoskonalenie metod leczenia nie tylko chorób nowotworowych.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki