ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 46
Numer: 3
Suplement:

Data wydania: 2019

- 316 strony: 301

W komórkach ryb podobnie jak u innych kręgowców telomerowy DNA składa się z tysięcy powtórzeń...

- 348 strony: 331

Oenocyty owadów są dużymi komórkami pochodzenia ektodermalnego, pełniące plejotropowe funkcje...

Numer: 4
Suplement:

Data wydania: 2019

- 368 strony: 353

Najnowsze badania dowodzą, że witamina D3, poza swoją podstawową rolą w utrzymaniu homeostazy wapniowo-...

- 404 strony: 389

Roślinne genomy mitochondrialne, pełniąc analogiczne funkcje we wszystkich organizmach, wykazują w nich...

- 436 strony: 419

Życie na Ziemi istnieje dzięki komórkom zdolnym do fotosyntezy. Wśród tych komórek bardzo istotne są...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki