ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Antygeny plemników mogą wywoływać reakcje izo- oraz autoimmunologiczne. Stąd też ważne jest zidentyfikowanie, a następnie wyizolowanie autoantygenów plemnikowych, swoiście reagujących z przeciwciałami. Może to nie tylko mieć wartość poznawczą, ale także znaleźć zastosowanie w regulacji rozrodu. W niniejszym artykule opisano poznane autoantygeny plemnikowe obecne zarówno na powierzchni, jak i we wnętrzu komórki. Przedstawiono również wyniki badań opisujących próby uczulania zwierząt laboratoryjnych i użytkowych celem zaindukowania niepłodności.
Author of the article: 

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki