ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 26
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 1999

- 426 strony: 387

Rola białek GLUT w transporcie glukozy do komórek ssaków. II.Działanie insuliny na aktywność Glut 1 i...

- 440 strony: 427

Rola komórki tucznej w organizmie człowieka.

- 446 strony: 441

Budowa i funkcja receptora folitropiny.

Tom: 27
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2000

- 196 strony: 185

W pracy przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat genomu mitochondrialnego żyta (Secale cereale L...

- 228 strony: 213

Cytokiny pełnią ważną funkcję w kontroli kluczowych procesów życiowych organizmu, decydując o...

- 246 strony: 229

Znajomość markerów limfocytów a także poszczególnych subpopulacji limfocytów różnych gatunków zwierząt...

- 260 strony: 247

Śródbłonek naczyniowy jest strukturą odgrywającą krytyczną rolę w procesie krążenia i krzepnięcia krwi,...

- 272 strony: 261

Kohezja chromatyd siostrzanych jest niezbędna do zachowania dokładnej segregacji chromosomów w cyklu...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki