Advances in Cell Biology Is published quarterly since 1995.

PBK is a quarterly of the Polish Society of Cell Biology and Anatomy Polish Society. Advances in Cell Biology print review articles about the latest developments in cell biology, not yet published in other publications.

Impact Factor czasopisma 2019/2020 wynosi 0,163

 

Advances in Cell Biology access to all of your articles published before 2012 without charging any additional charges. Articles published after 2012 are paid and to access them you must have to make a purchase in our store.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki