FIND ARTICLE

Editorial office
Rada Redakcyjna:
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI, Mieczysław CHORĄŻY,  
Włodzimierz KOROHODA, Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK, 
 
Adres Redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań,
tel. 61 854 64 53, fax 61 854 64 40 mnowicki@ump.edu.pl
 
Redaktor techniczny – Zuzanna Podemska zpodemsk@ump.edu.pl
 
 
 
Warunki otrzymywania czasopisma
– złożenie zamówienia: faxem, pocztą itp.
– jednoczesne dokonanie wpłaty na konto:
Fundacja Biologii Komórki i Biologii Molekularnej w Poznaniu
Nr konta w BZWBK 68 1090 1476 0000 0001 3211 8209
– po otrzymaniu wpłaty wystawiamy fakturę VAT.
W sytuacji, kiedy wpłata nastąpi w trakcie trwania prenumeraty, wysyłamy wszystkie
zeszyty (numery) czasopisma, które ukazały się w okresie objętym prenumeratą.
 
Warunki prenumeraty kwartalnika PBK
 
Prenumerata roczna
 
FUNDACJA BIOLOGII KOMÓRKI I BIOLOGII MOLEKULARNEJ
ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań; tel. (61) 854-64-58, fax. (61) 854-64-40
na konto: FUNDACJA BIOLOGII KOMÓRKI I BIOLOGII MOLEKULARNEJ
ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań; BZWBK 68 1090 1476 0000 0001 3211 8209
Cena prenumeraty rocznika wynosi na rok 2016
dla instytucji (bibliotek) 400 zł + 5% VAT
dla odbiorców indywidualnych 150 zł + 5% VAT
Subscription orders for POSTĘPY BIOLOGII KOMÓRKI for 2017
should be placed at local press distributors or directly at Editorial Board of
POSTĘPY BIOLOGII KOMÓRKI, Swiecickiego str. 6, 60-781 Poznań/Poland
tel. (61) 854-64-58, fax. (61) 854-64-40, e-mail: zpodemsk@ump.edu.pl
On account: FUNDACJA BIOLOGII KOMÓRKI I BIOLOGII MOLEKULARNEJ
ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań; BZWBK 68 1090 1476 0000 0001 3211 8209
Price per year 80 dollars USA or 55 euro
 
 
Cennik dla Autorów rycin i druku w 2017 r.

 

publikacja pracy

barwne
ryciny

 str. druku   (ponad 15)

 

 

      

 1 szt.

   1 str.

Cena zł

1200,00

200,00

  50,00

Do ceny należy doliczyć 5% VAT.

 

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki