FIND ARTICLE

The editorial board

Editors:

Barbara CHWIROT – biologia komórki, biologia nowotworów botanika bchwirot@umk.pl

Agata FILIP – genetyka medyczna, onkologia a.filip@umlub.pl

Grażyna HOSER – cytometria, komórki macierzyste graho@cmpk.edu.pl

Lilla HRYNIEWIECKA – energetyka komórki, mitochondria lillah@amu.edu.pl

Bożena KAMIŃSKA-KACZMAREK – neurobiologia, biologia molekularna bozenakk@nencki.gov.pl

Jerzy KAWIAK – immunologia, cytometria, hematologia, biologia nowotworów jkawiak@cmkp.edu.pl

Wincenty KILARSKI – mięśnie, skurcz mięśniowy, ruchy komórek wincenty.kilarski@uj.edu.pl

Andrzej K. KONONOWICZ – komórki roślinne, regulacja ekspresji genów u Pro- i Eukaryota, inżynieria genetyczna akononow@biol.uni.lodz.pl

Krzysztof LEWANDOWSKI – hematologia, onkologia, komórki macierzyste krzysztof.lewandowski@sk1.am.poznan.pl

Marek MALESZEWSKI – biologia komórki, embriologia zwierząt maleszewski@biol.uw.edu.pl

Janusz MASZEWSKI – komórki roślinne, regulacja cyklu komórkowego, organizacja jądra komórkowego i struktura chromatyny jmasz@biol.uni.lodz.pl

Michał NOWICKI – hemopoeza, nefrologia, organizacja i rozwój naczyń krwiononośnych mnowicki@ump.edu.pl

Barbara PŁYTYCZ – immunologia barbara.plytycz@uj.edu.pl

Zdzisław SMORĄG – klonowanie zwierząt, zwierzęta transgeniczne, regulacja płci, hodowla gamet i zarodków in vitro, sterowany rozród zwierząt zdzislaw.smorag@izoo.krakow.pl

Maciej ZABEL – histologia ogólna, endokrynologia, histochemia (immunocytochemia, hybrydocytochemia), ultrastruktura komórek mazab@amp.edu.pl

Jan ŻEROMSKI – patologia, immunologia, cytometria jzeromski@amp.edu.pl

Karolina STERZYŃSKA – biologia nowotworów, hodowle komórkowe, k.olejniczak@ump.edu.pl

 

Advisory Board:

Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI, Mieczysław CHORĄŻY,  
Włodzimierz KOROHODA, Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK, 

 

Editorial Office:

Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań,

tel. 61 854 64 53, fax 61 854 64 40 mnowicki@ump.edu.pl

Redaktor techniczny – Zuzanna Podemska zpodemsk@ump.edu.pl

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki