FIND ARTICLE

Publications - Quarterly cells Biologicals

Advances in Cell biology is a quarterly publication of the Polish Society of Cell Biology. Advances in cell biology print review articles in the field of cell biology latest, not yet published in other publications. Advances in Cell Biology access to all of your articles published before 2012 without charging any additional charges. Articles published after 2012 are paid and to access them you must have to make a purchase in our store.

Progress of Cell Biology print content posted by:
  • Polish Society for Cell Biology, Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology UJ  www.ptbk.mol.uj.edu.pl
  • Polish Society of Anatomy at the University of Medical Sciences, Department of Anatomy  www.pta.info.pl/
  • Foundation of Cell Biology and Molecular Biology. ul. Schroeger 82 01-828 Warsaw  www.cmkp.edu.pl

Publications issued by PBK

Volume: 26 Date of issue: 1999 Issue : 1234 Supplement: 1312
Volume: 27 Date of issue: 2000 Issue : 1234 Supplement: 1415
Volume: 28 Date of issue: 2001 Issue : 1234 Supplement: 1618
Volume: 29 Date of issue: 2002 Issue : 1234 Supplement: 1920
Volume: 30 Date of issue: 2003 Issue : 1234 Supplement: 21
Volume: 31 Date of issue: 2004 Issue : 1234 Supplement: 22
Volume: 32 Date of issue: 2005 Issue : 1234 Supplement: 23
Volume: 33 Date of issue: 2006 Issue : 1234
Volume: 34 Date of issue: 2007 Issue : 1234
Volume: 35 Date of issue: 2008 Issue : 1234 Supplement: 24
Volume: 36 Date of issue: 2009 Issue : 1234 Supplement: 25
Volume: 37 Date of issue: 2010 Issue : 1234
Volume: 38 Date of issue: 2011 Issue : 1234
Volume: 39 Date of issue: 2012 Issue : 1

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki