FIND ARTICLE

Volume: 35
Issue:
Supplement: 24

Date of issue: 2008

- 146 pages: 141
Detection of minimal residual disease (MRD) in acute lymphoblastic leukemia with flow cytometry is based on...
- 163 pages: 147
The molecular aspects of the apoptotic and necrotic processes are presented in this paper. The basic...
- 176 pages: 165
Flow cytometry is applied to plant research for the estimation of ploidy, cell cycle activity,...

Pages

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki