FIND ARTICLE

Volume: 26
Issue:
Supplement: 13

Date of issue: 1999

pages: 127
Transformation of chromosomal accompanying differentiation of plant cells
Supplement: 12

Date of issue: 1999

- 138 pages: 129
Molecular basis of ovulation
- 146 pages: 139
Steroidogenesis in the ovary in the growth phase cycle
- 154 pages: 147
Induction of ovulation
- 160 pages: 155
Advances in contraception in dogs and cats
- 166 pages: 161
The role of the StAR protein in the regulation of steroidogenesis
- 172 pages: 167
Specific expression of heat shock genes (hsp) in the process of spermatogenesis
- 180 pages: 173
Mechanisms regulating sperm maturation in the epididymis
- 180 pages: 173
Mechanisms regulating sperm maturation in the epididymis
- 188 pages: 181
Androgen receptors in the male gonad

Pages

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki