ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 38
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2011

- 332 strony: 313

Na przestrzeni dziesięcioleci sposób przedstawiania błony komórkowej uległ znacznym zmianom. W latach...

- 357 strony: 349

Praca przedstawia elementy odpornoci wrodzonej, jakimi są niedawno opisane naturalne komórki T 2 (nT 2...

Tom: 39
Numer: 2
Suplement:

Data wydania: 2012

- 158 strony: 143

Transportery ABC to przede wszystkim pompy odpowiadające za usuwanie z komórki szkodliwych substancji –...

- 188 strony: 173

Ostatnie dziesięciolecia to czas ogromnego postępu w dziedzinie walki z chorobami nowotworowymi....

- 216 strony: 199

Kwercetyna jest flawonoidem powszechnie występującym w owocach i warzywach. Jej średnie dobowe spożycie...

- 248 strony: 217

Ołów jest najpowszechniej występującym w przyrodzie metalem ciężkim i jednym z nielicznych, które...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki