FIND ARTICLE

Cytokines and signal transduction mechanisms: IL-6-type cytokines as a model system

Cytokines play an important role in defining the fate of cells, such as proliferation, differentiation or death. Distinct responses of target cells to cytokines are determined by specific signal transduction events. The group of interleukin-6-type cytokines comprises also: interleukin-11 (IL-11), oncostatinM (OSM), leukemia inhibitory factor (LIF), ciliary neurotrophic factor (CNTF) and cardiotrophin-I (CT-I). IL-6-type cytokines use pl30 as a common b chain of their multimeric receptor complexes.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki