FIND ARTICLE

The role of mast cells in angioneogenesis

The function of mast cells in angioneogenesis is not completely known. Their role in the processes of the stimulation, inhibition and regulation of the angiogenesis is connected with mediators of angiogenesis produced by mast cells, e.g. heparin, histamin, bFGF, VEGF, chymase, tryptase and hydrolases. The enzymatical actions of mast cells on extracellular matrix, mostly by proteases, change its structure and facilitate creation of three-dimensional vascular system.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki