FIND ARTICLE

Volume: 26
Issue: 3
Supplement:

Date of issue: 1999

- 596 pages: 583
brak
- 614 pages: 597
Blood-brain barrier.
- 632 pages: 615
brak
- 654 pages: 633
Molecular mechanisms of T-cell activation signal transduction to the nucleus.
- 670 pages: 655
Cyclooxygenases, nonsteroidal anti-inflammatory drugs and colon cancers – Part I
- 688 pages: 671
Cyclooxygenases, nonsteroidal anti-inflammatory drugs and colon cancers – Part II
- 694 pages: 689
Fifth European Symposium: Calcium binding proteins in normal and transformed cells Nordkirchen/Muenster,...
pages: 695
Fifth International Seminar: Membrane skeleton. regulatory function in normal and abnormal cells Szklarska...
Issue:
Supplement: 13

Date of issue: 1999

pages: 1
Aging in terms of cellular
pages: 2
Introduction

Pages

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki