FIND ARTICLE

Volume: 26
Issue: 3
Supplement:

Date of issue: 1999

- 460 pages: 447
Kartagener syndrome as immotile cilia syndrome - a review of news.
- 480 pages: 461
Role c-Kit/SCF system in the regulation of mammalian spermatogenesis.
- 510 pages: 495
Interaction of Zn 2 + in non-excitable animal cells.
- 526 pages: 511
brak
- 542 pages: 527
Physiological and biochemical activity of polyamines in plant adaptation to stress.
- 582 pages: 565
Endogenous anti-apoptotic protein
- 596 pages: 583
brak
- 614 pages: 597
Blood-brain barrier.

Pages

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki