FIND ARTICLE

Volume: 28
Issue:
Supplement: 16

Date of issue: 2001

- 284 pages: 277
5 - ns performed molecular dynamics simulation of the hydrated membrane in the liquid crystal phase formed...
- 319 pages: 319
The state of medical biotechnology in Europe in 1999, summarizes publications relevant to the 20-year-old...

Pages

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki