FIND ARTICLE

INTERRELATIONSHIP BETWEEN CYTOSINE METHYLATION AND CHROMATIN MODIFICATION

Genetic, biochemical and cytological studies on cytosine methylation in eukaryotic orga-nisms indicate intriguing links between DNA methylation, histone methylation, RNA interference and chroma- tin remodeling. It is clear that no single pathway accounts for all DNA methylations found in Eukaryota. In this article several general mechanisms which control methylation are briefly described.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki