FIND ARTICLE

Formation and decay of sister chromatid cohesion complex

Sister chromatid cohesion is essential for accurate chromosome segregation in the cell cycle. Recently a cohesin complex has been identified, required for establishing and maintaining mitotic cohesion up to the metaphase to anaphase transition. A few proteins inducing and regulating cohesin complex destrucion have also been identified: APC - a Pds1p - anaphase inhibitor, and Es1p - separine, directly influencing cohesin destruction.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki