FIND ARTICLE

Nitric oxide and hemoglobin plant

Receptor CD163 of monocytes / macrophages bound hemoglobin and its complexes with haptoglobin ( Hp - Hb ) , the receptor activates a receptor group " scavenger " for hemoglobin ( HbSR ) . Through the uptake and internalization of hemoglobin iron removal occurs as a factor inducing free radical reactions and as a factor increasing the growth and pathogenicity of bacteria. SCD163/HbSR soluble receptor is cleaved from the surface of monocytes by molecular patterns associated with pathogens at the same time , which is likely to hemolysis and the formation of Hb - Hp complexes .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki