FIND ARTICLE

Arabidopsis mutants in the study of plant defense responses to necrotrophic fungi

The discovery of a number of important points signaling pathways in studies of plant response to biotic stress was made possible by the use of mutants of the model plant Arabidopsis thaliana. The availability of mutants, a knock-out, obtained by chemical mutagenesis or insertion mutants line allows you to focus on a specific issue without the time-consuming research to create their own mutants.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki