FIND ARTICLE

Key process transcription factors osteoblastogenesis

One of the key issues for understanding organogenesis is to understand the mechanisms underlying the differentiation of progenitor cells into specialized cells of various tissues. The development of molecular biology methods including transcriptomics and proteomics allows identification and knowledge of the role of various factors and mechanisms for regulating and / or affecting the genetic level to the process of differentiation, as well as to changes in the functioning of the already phenotypically mature cells.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki