FIND ARTICLE

AUX/LAX PERMEASES, ABC TRANSPORTERS AND PIN PROTEINS IN AUXIN POLAR TRANSPORT

Polar auxin transport is essential for normal plant growth and development. Auxin moves between plant cells through a combination of membrane diffusion and carrier-mediated transport. Recent studies have identified several classes of membrane proteins involved in auxin transport, and have started to uncover a system that regulates auxin flux through plant tissues via the subcellular asymmetric locali- zation of these proteins.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki