FIND ARTICLE

What is a plant cell? Position of plant cell walls

Plant cell walls are integral components of living cells, undergoing dynamic changes in response to internal as well as external stimuli. The revival of studies on plant walls has led to the situation where re-definition of a concept of ?plant cell? is necessary. In this paper the current knowledge on plant walls is presented and differentiated understanding of the position of cell walls in plant cells is revealed.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki