FIND ARTICLE

Plasticity not embryonic stem cells: fact or artifact?

Plasticity nieembrionalnych stem cells is one of the most controversial issues of modern biology and experimental medicine . The idea that stem cells can be targeted tissue -differentiate , giving rise to stem cells of other tissues and organs, presents both hope to develop new therapeutic strategies in medicine regeracyjnej just using these cells for treatment , on the other, is an important argument in contributing to the slowdown research into the use of a similar order of embryonic cells .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki