FIND ARTICLE

Vanadium derivatives as compounds of biological significance. Part I. Anti-diabetic effects

The article discusses the discovery of vanadium, the presence of its various derivatives in soil and seawater and the impact on the development of certain species. Attention is drawn to the vanadium compounds occurring in mammals (including man), their transport in the body and the possibility of mutual exchange of vanadium V (IV) and V (V).

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki