FIND ARTICLE

Interactions of platelets with endothelial cells in inflammatory Part II. Substances released from platelets - regulating the signal transduction pathways in endothelial cells in inflammation

Megakaryocytes from them , and the resultant platelet synthesize many pro-inflammatory and pro - atherosclerotic lesions. These mediators are stored in a platelet granules . Platelet activation induces the release of mediators in the extracellular environment . Resting platelets do not adhere to unstimulated endothelial cells and do not react with them and with the vessel wall . Activation of endothelial cells and / or platelets triggers the inflammation, which causes inter alia atherosclerosis .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki