FIND ARTICLE

Effect of maturation of the plant mitochondrial transcripts on their stability

Transcripts of mitochondrial genes before they fully transform into mature mRNA , subject to few modifications posttranscriptional , which include splicing , editing and processing of three and 5 the end of the transcripts . Post-transcriptional processes leading to the formation of mature , functional mRNA is regulated by factors that stabilize or degrade these particles . The level of stable mitochondrial RNA is associated primarily with the transcriptional activity of the gene which is affected , inter alia, the construction of the promoter and the gene copy number .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki