FIND ARTICLE

REGULATION OF SYMPLASTIC CONTINUITY IN PROCESSES OF GROWTH AND DEVELOPMENT IN PLANTS

Symplastic isolation and symplastic continuity are related to a process of cell-to-cell commu- nication via plasmodesmata. Functional states of plasmodesmata are dynamically changing. Opened plasmodesmata facilitate symplastic transport between cells. Closed plasmodesmata isolate a cell or a group of cells and assure their functional integrity. Cell-to-cell communication may also be regulated due to formation of new plasmodesmata and elimination of existing ones.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki