FIND ARTICLE

The structure and functional properties of photosystem I

The photosynthetic light reactions are effective due to cooperation of four functional complexes of thylakoid membrane. Within the framework of this cooperation PS I mediates light-driven electron transport from plastocyjanin to ferredoxin which then reduces NADP+ to NADPH. The second function of PS I is mediating cyclic elctron flow in cooperation with cytochrome b6/f complex. PS I domain directly engaged in electron transport along with a group of proteins performing structural role comprise a PS I core.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki