ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Tom: 30
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2003

- 186 strony: 167

Wspólną cechą dotąd zbadanych DNA centromerowych jest obecność układów tandemowych, przy czym wchodzące...

- 200 strony: 187

Należące do układu rozproszonych neuroektodermalnych komórek dokrewnych APUD, komórki przypęcherzykowe C...

- 218 strony: 201

Telomery są końcowymi fragmentami chromosomów, m. in. chroniącymi je przed niewłaściwymi mechanizmami...

Tom: 31
Numer: 1
Suplement:

Data wydania: 2004

- 8 strony: 3

Profesor Antoni Horst – wybitna postać patofizjologii i genetyki człowieka

- 24 strony: 9

Przełomem w badaniach nad polarnym transportem auksyny okazały się wyniki uzyskane dzięki zastosowaniu...

- 34 strony: 25

Beacon (BC) jest nowo odkrytym peptydem, wyizolowanym z podwzgórza piaskówki (Psammomys obesus), któremu...

- 58 strony: 47

Terapia genowa może być wykorzystana w leczeniu wielu chorób - nowotworów, AIDS czy zaburzeń sercowo-...

- 80 strony: 71

Komórki efektorowe układu immunologicznego są w stanie rozpoznawać komórki zakażone, transformowane i...

Strony

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki