FIND ARTICLE

Mechanisms of zinc and cadmium hyperaccumulation in plants

The most famous of zinc and cadmium hyperaccumulating Thlaspi caerulescens are J. & C. Presl and Arabidopsis halleri (L.) O'Kane & Al- Shehbaz . They are characterized by an increased collection of these metals from the substrate , higher transport to the shoots and resistance to high concentrations of metals in the tissues compared to non-hyperaccumulating species . In T. caerulescens was shown that Zn is done by the media ZNT1 with high affinity to the metal.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki